Uncategorized ดูดวง

ของมงคลที่มีความนับถือและเลื่อมใส

ถือได้ว่า ของมงคล ล้วนแล้วเป็นของที่ผู้คนจำนวนมากให้ความศรัทธาพร้อมทั้งนับถือกันเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะของมงคลที่ตัวเองติดตัวมาตลอดเวลา เป็นเหตุให้สามารถผ่านอุปสรรคมากมาย ที่ได้เข้าในชีวิต จนเป็นเหตุให้สามารถผ่านพ้นจุด ๆ นี้กันไปได้ ซึ่งตามความเลื่อมใสของมงคลนั้นจะมีอยู่หลากหลายแบบด้วยกัน แต่สำหรับชาวจีนโดยตรงมักมีของมงคลอยู่ภายในตัวบ้านกันเลยก็ว่าได้   ถือว่าเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและคนข้างในครอบครัว สำหรับ ของมงคล ที่ว่านี้ คงสามารถช่วยเสริมดวง โชคลาภ การเงิน ต่าง ๆ ได้ดี ถ้าเช่นนั้นเรามาดูกันว่าของมงคลใดบ้างที่จะเป็นเหตุให้เกิดความโชคลาภ ถ้าคนจีน มักจะนำ ฮก ลก ซิ้ว มาทำการบูชา ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทพ ที่มีการเครารพบูชามาช้านานแล้ว  สามารถอธิษฐานสิ่งใดก็จะสมประสงค์ มีโชคมีลาภ แต่ถ้าว่าก็ไม่ใช่มีเท่านี้ ยังมีกวนอู ที่เป็นเทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ พร้อมทั้งมีความกตัญญู ซึ่งกวนอูมีชื่อเดิมว่า หนเตี๋ยง  ซึ่งคนจีนแต่ละคนให้การยอมรับ ศรัทธากันอย่างมาช้านาน จนทำให้ชาวไทยหลากหลายคนอาจจะนำมาไว้ภายในบ้าน เพื่อเป็นมงคลต่อคนภายในบ้าน   เพราะฉะนั้นของมงคล แต่ละรูปแบบนั้น จะมีความหมายกัน แต่อยู่ที่ว่าผู้ที่นำของมงคลนั้น มาทำการสักการะบูชา ของมงคล จะสามารถมีความศรัทธาได้มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับเชื่อส่วนตัวกันแล้ว และนี่ก็ถือว่าเป็นของมงคลที่มีกลุ่มคนสนใจ  พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับชาวไทย พร้อมกับชาวจีนกันเลย

Read More